Diecézne centrum voľného času Važec

Diecézne centrum voľného času Važec

Janka Silana 372
03261 Važec
IČO: 37910205

Informácie o inštitúcii Diecézne centrum voľného času Važec

Diecézne centrum voľného času vo Važci bolo zriadené 1. septembra 2004 Rímskokatolíckou Cirkvou Biskupstvo Spišské Podhradie, aby poskytovalo služby na uspokojenie potrieb detí a mládeže v oblasti záujmového vzdelávania realizované v kresťanskom duchu. Pomáhalo vytvárať podmienky pre užitočné trávenie voľného času detí a mládeže so zameraním na:

a/ systematické zabezpečenie aktivít a výchovný program pre deti a mládež s cieľom prispievať k ochrane pred nežiaducimi sociálnymi vplyvmi; aktivity:

  • kultúrne podujatia
  • športové a turistické aktivity
  • výlety, pobyty v prírode, duchovné cvičenia a relaxačná činnosť

b/ koordináciu a rozvíjanie pastorácie mládeže spišského biskupstva; aktivity:

  • diecézne stretnutia mládeže
  • zasadnutia rady laikov – dobrovoľníkov

c/ výchovu ľudských a duchovne zrelých osobností; za tým účelom:

  • realizovať Diecéznu animátorskú školu
  • pripravovať duchovné a formačné programy
  • zabezpečovať vzdialenú prípravu k manželstvu a rodičovstvu

Diecézne centrum voľného času vo Važci

- voľnočasové aktivity pre deti a mládež v Spišskej diecéze

Kde nás nájdete?

Zobrazit